Vážené maminky a tatínkové,

Platí nové algoritmy pro karanténu a izolaci, dovolujeme si je dát k dispozici:

Vzhledem k navýšení ceny u vakcíny Prevenar 13 jsme nuceni navýšit doplatek na 600 Kč za jednu dávku (dříve 500 Kč).

Vzhledem k naplněné kapacitě na našem dětském středisku, nové pacienty již nepřijímáme. Vyjímkou jsou novorozenci a narození sourozenci dětí u nás již registrovaných. Děkujeme za pochopení.

Nadále platí nutnost předchozího objednání!!!

Novinkou v naší čekárně je elektronický evidenční systém, který nám pomáhá lépe organizovat a urychlit provoz ordinace a Vám zkrátit pobyt v čekárně. Pro zaevidování je potřebná kartička pojištěnce, proto je nutné ji nosit sebou.

Epidemiologické situaci v zemi se zlepšuje a opatření se rozvolňují. V zájmu bezpečnosti Vás i Vašich dětí zůstávají v platnosti níže uvedená základní doporučení a zásady: 

Pečlivě si proto prosím přečtěte instrukce níže a řiďte se jimi. 

    V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

 • Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 556 839 177, e-mail: ivana.lusnakova@mujdetskylekar.cz Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně a stručně.
 • K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.
 • Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
 • Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)
 • Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.
 • Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
 • Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
 • Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.
 • Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
 • Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
 • Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
 • Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
 • Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.
 • Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
 • Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,…
 • Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

   POZOR! informace o vakcínách proti meningokovým onemocněním

Vážené maminky a tatínkové, ráda bych Vás informovala o možnosti vakcinace nejmenších dětí proti invazivním meningokokovým onemocněním skupiny B a A,C,W,Y. Tyto 2 vakcíny /Bexero a Nimenrix/ jsou od 1.5.2020 hrazené všemi zdravotními pojišťovnami. Úhrada se týká již dětí, narozených po 1.11.2019 /Bexero-meningokok typu B/ a dětí narozených po 1.5.2018 /Nimenrix-meningokok typu A,C,W,Y/.V případě Vašeho zájmu o informace nebo očkování , se prosím ozvěte , ideálně telefonicky do ordinace nebo osobně.

MUDr. Ivana Lušňáková