Prosba:

Abychom se mohli o Vaše děti postarat,  potřebujeme my i Vaše děti  dostatečný čas na ošetření, proto k nám, prosím, přicházejte alespoň půl hodiny před koncem pracovní doby. Děkujeme.

OMLUVENKY DO ŠKOLY
Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb.( školský zákon), v platném znění,  ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM  ŽÁKA.
Lékař není povinnen  žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření.
Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech.
Tento problém by si měli řešit adekvátní dohodou zákonní zástupci dětí a vedení školy.

Oznamujeme, že nemocné děti na ošetření již objednávat nemusíte. Zůstává objednávání na poradny, preventivní prohlídky a neakutní konzultace včetně odběrů.

Vzhledem k naplněné kapacitě na našem dětském středisku, nové pacienty již nepřijímáme. Vyjímkou jsou novorozenci a narození sourozenci dětí u nás již registrovaných. Děkujeme za pochopení.

Novinkou v naší čekárně je elektronický evidenční systém, který nám pomáhá lépe organizovat a urychlit provoz ordinace a Vám zkrátit pobyt v čekárně. Pro zaevidování je potřebná kartička pojištěnce, proto je nutné ji nosit sebou.

MUDr. Ivana Lušňáková